2810379750 bmi@hmu.gr

Παλαιότερα Μέλη

Μηχανικοί Λογισμικού

 • Καλλιόπη-Μαρίνα Βαζακοπούλου, M.Sc.
 • Γεώργιος Χριστοδουλάκης, M.Sc.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 • Γεώργιος Παναγιωτάκης, M.Sc.
  • Τίτλος: “Πρόβλεψη της νόσου του Πάρκινσον με χρήση τεχνητής νοημοσύνης“, Ιανουάριος 2024
 • Κωνσταντίνα Πιτυανού, M.Sc.
  • Τίτλος: «Ένα σύνολο μηχανισμών για τη συλλογή, προβολή και ανάλυση ποιοτικών μετρήσεων Ερευνητικών Αντικειμένων, ως μέθοδο για την αύξηση της αναπαραγωγιμότητας και της ανοικτής επιστήμης στην βιοπληροφορική“, Σεπτέμβριος 2022
 • Στυλιανή Τσιχλάκη, M.Sc.
  • Τίτλος: «Πρόβλεψη υπογλυκαιμίας T1D με βάση τη συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης & τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού», Δεκέμβριος 2021
 • Άννα Μαριδάκη, M.Sc.
  • Τίτλος: «Categorical assessment of depression based on low lever features», Μάιος 2018
 • Καλλιόπη-Μαρίνα Βαζακοπούλου, M.Sc.
  • Τίτλος: «Categorical assessment of depression based on high level features», Μάρτιος 2018
 • Ευαγγελία Στρατάκη, M.Sc.
  • Τίτλος: «Wellness Management and Positive Psychology App for smartphone platforms», Μάιος 2017
 • Άρης Τζεδάκης, M.Sc.
  • Τίτλος: «Exploring Eye Activity as an Indication of human emotions», Οκτώβριος 2016
 • Ξανθούλα Ατσαλάκη, M.Sc.
  • Τίτλος: «Identification of changes in gene regulatory networks from binding sites of DNA-associated proteins measured by chromatin immunoprecipitation sequencing (ChIP-seq)», Οκτώβριος 2016
 • Ειρήνη Χριστινάκη, M.Sc.
  • Τίτλος: «Signal Processing Methods for the Estimation of Physiological Parameters from Optical Recordings», Ιούλιος 2016
 • Χαρίκλεια Χατζάκη, M.Sc.
  • Τίτλος: «Estimating Human Activity Patterns in Dynamic Environments based on Smart, Wearable Sensors: A Feasibility Study», 2016
 • Μιχαήλ Λυγεράκης, M.Sc.
  • Τίτλος: «Design  and  implementation of  an  active  electrodes  based  EEG  device, suitable for use in Steady State Visual Evoked Potentials (SSVEP) studies and applications», Ιούλιος 2015
 • Θεόδωρος Μαλλιωτάκης, M.Sc.
  • Τίτλος: «Human Activity Recognition using Smartphones», Ιούνιος 2015
 • Καλλιόπη Κανάκη, M.Sc.
  • Τίτλος: «A framework for the implementation of computer interpretable clinical guidelines», Ιούνιος 2015
 • Δημήτριος Κουναλάκης, M.Sc.
  • Τίτλος: «Cloud architectures and technologies for biomedical applications: Experimental evaluation of hybrid models», Οκτώβριος 2014
 • Πέπη Σφακιανάκη, M.Sc.
  • Τίτλος: «Semantic  service  discovery  using  natural language  processing  techniques», Ιούνιος 2014

Προπτυχιακοί φοιτητές

 • Ζαχαρίας Κοντογιάννης
  • Τίτλος: “Πλατφόρμα συγχρονισμένης ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης της Κλινικής Εθνογραφικής Συνέντευξης (eCENI) μέσω φορητής συσκευής: Υλοποίηση γραμμής ζωής και ταξινόμησης καρτών“, Ιούλιος 2023
 • Γεώργιος Ιατράκης
  • Τίτλος: “Πλατφόρμα συγχρονισμένης ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης της Κλινικής Εθνογραφικής Συνέντευξης (eCENI) μέσω φορητής συσκευής: Υλοποίηση χαρτών κοινωνικού δικτύου και σώματος“, Ιούλιος 2023
 • Μαρία Παπαδάκη
  • Τίτλος: “Ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης σημάτων βάδισης για τον εντοπισμό του παγώματος βάδισης (Freezing of Gait)“, Μάρτιος 2023
 • Άρης Κατσανεβάκης
  • Τίτλος: “Χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης μελλοντικών κινδύνων ασθενείας αναλύοντας τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας“, Μάρτιος 2023
 • Φωτεινή Δρουμαλιά
  • Τίτλος:Ανάλυση εκφράσεων γονιδίων και ρυθμιστικών δικτύων γονιδίων με στατιστικές μεθόδους και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης“, Δεκέμβριος 2022
 • Νίκος Οικονόμου
  • Τίτλος:Πολυ-ομική ανάλυση γενομικών δεδομένων για την κατηγοριοποίηση δειγμάτων γλοιοβλαστώματος“, Δεκέμβριος 2022
 • Πέτρος-Κωνσταντίνος Ιωσιφίδης
  • Τίτλος:Ολοκλήρωση εκφράσεων γονιδίων με δεδομένα πολυμορφισμων στη Βιολογία Συστημάτων“, Σεπτέμβριος 2022
 • Γιώργος Προνοίτης
  • Τίτλος: “Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας: Υλοποίηση εφαρμογής για καταγραφή και οπτικοποίηση δεδομένων ύπνου“, Ιούλιος 2022
 • Μαρία Καλογεράκη
  • Τίτλος: “Ανίχνευση πόνου μέσω της ανάλυσης βιοσημάτων“, Απρίλιος 2022
 • Μαξίμ Καρακατσάνοβ
  • Τίτλος: “Διαδικτυακή και διαδραστική οπτικοποίηση πολλαπλών γονιδιακών ρυθμιστικών δικτύων“, Φεβρουάριος 2022
 • Παναγιώτα Μαμουρίδου, B.Sc.
  • Τίτλος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιβάλλοντος για έναν προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας», Δεκέμβριος 2021
 • Εμμανουήλ Κουτουλάκης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Σύστημα διαχείρισης επιστημονικών ροών με τη χρήση τεχνικών εικονικού υπολογισμού (virtualization software)», Αύγουστος 2020
 • Ελισάβετ Παυλίδου, B.Sc.
  • Τίτλος: «Υλοποίηση εφαρμογής ψυχο-συναισθηματικής αξιολόγησης για κινητά τηλέφωνα (Android & iOS)», Αύγουστος 2020
 • Ολυμπία Νίκα, B.Sc.
  • Τίτλος: «Σχεδιασμός κι ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας (ONSurveys) για την δημιουργία ερωτηματολογίων», Απρίλιος 2019
 • Στέλλα Τσιχλάκη, B.Sc.
  • Τίτλος: «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση γνωστικών λειτουργιώ» Απρίλιος 2019
 • Αναστάσιος Αϊβαλιώτης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Ανάπτυξη εφαρμογής Android για την παρακολούθηση και αναγνώριση προτύπων ύπνου (speep patterns)», Απρίλιος 2019
 • Αλέξανδρος Κυριακάκης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Σύστημα ομιλίας σε κείμενο για ευρετηριασμό και αναζήτηση με τη χρήση οντολογίας», Μάρτιος 2019
 • Ευγένιος Σάντε, B.Sc.
  • Τίτλος: «Εκτίμηση της ευεξίας από δεδομένα έξυπνων κινητών τηλεφώνων», Οκτώβριος 2018
 • Στέφανος Γκίκας, B.Sc. & Αβταντίλ Δημητριάδης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Ταυτοποίηση ατόμου με συνδυασμό βίντεο, εικόνας και ήχου», Σεπτέμβριος 2018
 • Αδαμάντιος Κασαπάκης, B.Sc.
  • Τίτλος: «An extensible computational framework for the management and analysis of wellness data in the Android environment», Νοέμβριος 2017
 • Παναγιώτης Μπολαράκης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Αναγνώριση συναισθημάτων από εκφράσεις προσώπου», Μάρτιος 2017
 • Νεφέλη Γουμενάκη, B.Sc.
  • Τίτλος: «Συλλογή βιομετρικών σημάτων με τη χρήση οπτικών διατάξεων (κάμερα/φλας) έξυπνων κινητών συσκευών», Μάρτιος 2016
 • Δημήτρης Γρηγοριάδης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Εξαγωγή πληροφοριών νοητικών διεργασιών μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος», Φεβρουάριος 2016
 • Ελένη Πιπέλη, B.Sc. & Σταυρούλα-Νίκη Γιάννη, B.Sc.
  • Τίτλος: «Ανίχνευση πτώσης μέσω ανάλυσης βίντεο», Σεπτέμβριος 2015
 • Κωνσταντίνος Ασσαργιωτάκης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Ανίχνευση κόπωσης οδηγών μέσω χαρακτηριστικών ματιού από βίντεο», Σεπτέμβριος 2015
 • Γεώργιος Βάβουλας, B.Sc.
  • Τίτλος: «Εφαρμογή ηλεκτρονικής υγείας για την παρακολούθηση ασθενών με τη χρήση έξυπνων κινητών«, Μάρτιος 2014
 • Γιώργος Κοκκινάκης, B.Sc. & Γιώργος Ρογδάκης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος βιοτραπεζών», Ιανουάριος 2014
 • Νίκος Κοσμαδάκης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Ανάπτυξη εφαρμογής για την διαχείριση του προσωπικού φάκελου υγείας (PHR) του πολίτη και έξυπνων υπηρεσιών υποστήριξης αποφάσεων», Ιούλιος 2013
 • Ερωφίλη Τζανιδάκη, B.Sc. & Παναγιώτης Ανδρεαδάκης, B.Sc.
  • Τίτλος: «Συστηματική ανασκόπηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή της τεχνολογίας στο χώρο της υγείας», 2013
 • Κώστας Μιχαήλ, B.Sc.
  • Τίτλος: «Οργανωσιακά και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής υγείας: Έρευνα πεδίου για βέλτιστες πρακτικές», Μάιος 2013